Kurs Mięśniowo – Powięziowych Punktów Spustowych

Informacje o kursie :

Intensywny, trzydniowy kurs, który poza teoretycznymi zagadnieniami związanymi z Punktami Spustowymi obejmuje praktyczne wykorzystanie technik terapii TrP. Szczególna uwaga wśród tych technik skierowana będzie na nowoczesny sposób uwalniania TrP – tzw. pozycyjne rozluźnianie (L. Chaitow). Dodatkowo przedstawiona zostanie rzadko stosowana wśród fizjoterapeutów diagnostyka funkcjonalna narządu ruchu.

Program kursu :

Szkolenie 3 dniowe, składa się z części praktycznej i teoretycznej.

I dzień – 9:00 – 18:30

II dzień – 8:30 – 18:30

III dzień – 8:30 – 15:00

Część teoretyczna :

 • definicja oraz fizjologiczne aspekty palpacji;
 • wprowadzenie do terapii punktów spustowych TrP;
 • definicja TrP, geneza powstania TrP;
 • metody odnajdywania i terapii TrP (wady, zalety, przeciwwskazania);
 • zasady technik Spray & Stretch, Suche Igłowanie, Kompresja Ischemiczna, Pozycyjne Rozluźnianie, Kinesiology Taping, MET i inne;
 • zależność elementów ciała człowieka – współdziałanie struktury i funkcji;
 • układ mięśniowo – powięziowy i jego zaburzenia;
 • szczególne miejsce powięzi w procesie zaburzeń mięśniowo – powięziowych;
 • powiązania mięśniowo – powięziowe w ciele człowieka – przykłady;
 • manualna terapia punktów spustowych w oparciu o poznane zależności układu mięśniowego, powięziowego i szkieletowego – wybrane łańcuchy mięśniowo-powięziiwe.

Część praktyczna :

 • ocena wzrokowa pacjenta;
 • trening zdolności palpacyjnych;
 • elementy diagnostyki funkcjonalnej na potrzeby pracy z pacjentem;
 • odnajdywanie punktów spustowych (techniki wykorzystywane do szukania istotnych TrP);
 • terapia z wykorzystaniem przykładowych sposobów uwalniania TrPs – (wybrane mięśnie okolicy głowy, szyi, okolicy kończyn górnych i przedniej części tułowia, wybrane mięśnie okolicy tylnej części tułowia, miednicy i kończyn dolnych);
 • synteza poznanych technik uwalniania TrP, a diagnostyka funkcjonalna pacjenta;
 • kliniczne możliwości wykorzystania technik uwalniania punktów spustowych.

Uczestnicy :
Kurs przeznaczony dla fizjoterapeutów, lekarzy, studentów min. drugiego roku studiów I stopnia.
Po Kursie uczestnicy otrzymują dwujęzyczny certyfikat, zaświadczający o ukończeniu szkolenia i wymiarze jego godzin.

Instruktorzy :

mgr Marcin Szkolnicki : Ukończył studia magisterskie na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na kierunku fizjoterapia oraz studia osteopatyczne w Akademii Osteopatii w Poznaniu. uczestnik licznych szkoleń z dziedziny fizjoterapii i masterkursów osteopatycznych z zakresu m.in. pediatrii ginekologii oraz układu nerwowego.

mgr Marcin Brzozowski  : Pracownik naukowo – dydaktyczny w Zakładzie Fizjoterapii i Masażu w katedrze Fijzoterapii AWF we Wrocławiu, doktorant AWF. Wielokrotny uczestnik ogólnopolskich konferencji o tematyce medycznej. Współautor kilkunastu publikacji o tematyce medycznej w fachowej literaturze polsko i angielskojęzycznej. Pracownik Wydziału Fizjoterapii. Ukończył I-szy rok podyplomowego cyklu kształcenia z zakresu Medycyny Osteopatycznej w Akademii Osteopatii we Wrocławiu. W pracy z pacjentami wykorzystuje m.in. podstawowe techniki osteopatyczne, terapią manualna wg. koncepcji Mulligana np. mobilizacje stawów z ruchem, czy specjalistyczny masaż lecznicy opierający się na zasadzie tensegracji – w której zakłada się, iż zaburzenia napięć jednych struktur wymuszają zmianę napięć innych. Takie pojmowanie zaburzeń pozwala na wielokrotne zwiększenie efektywności terapii w przypadku różnych dysfunkcji narządu ruchu.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania tutaj . Wypełniony prosimy o przesłanie na adres : kursy@medicor-lomza.pl

 Miejsce kursu :

 Centrum Osteoptii i Fizjoterapii Medicor Łomża ul. Długa 12

 Cena: 1200 zł możliwość rozłożenia na raty, więcej informacji drogą e-mail  

 Data: 10-12.08.2018 r.

Przewiń do góry