terapeuci

Piotr Arasimowicz
Rafał Szydlik
Ewelina Ejsmund
Agnieszka Pulwin
Emilka Bagińska
Piotr Arasimowicz

Piotr Arasimowicz

Ukończyłem studia magisterskie na kierunku fizjoterapii od 2008 roku pracuję w zawodzie, który lubię i jest moją pasją. Cały czas się rozwijam moją wiedzę na temat ludzkiego organizmu co sprawia że jestem coraz lepszym fachowcem, odnoszącym sukcesy na tle zawodowym.

Od 2010 roku prowadzę zajęcia tenisa ziemnego na wózkach jest to moje hobby, które zaspokaja moją potrzebę bycia aktywnym, a jednocześnie pozwala poświęcać się dla innych. Obecnie moim sukcesem jest to że sekcja Tenisa na wózkach UKS Return Łomża bierze udział w turniejach ogólnopolskich zaliczanych do Mistrzostw Polski, oraz jest organizatorem turnieju MP Łomża Cup (2014 – 2017).

(więcej…)

Rafał Szydlik

Rafał Szydlik

Dyplomowany terapeuta z tytułem magistra fizjoterapii.  Jestem absolwentem Studium Medycznego w Łomży, a także Olsztyńskiej Szkoły Wyższej na wydziale fizjoterapii. W wybranym zawodzie pracuje od 10 lat.

Specjalizuje się w terapii schorzeń ortopedycznych oraz w rehabilitacji neurologicznej. W swojej pracy wykorzystuję nowoczesne metody fizjoterapii, pozwalające mi w skuteczny sposób podejść do pacjenta i jego problemów. W swojej pracy stosuję terapie manualną KaltenbornaEvientha , która skutecznie leczy schorzenia narządu ruchu, jak również problemy z tkankami miękkimi. Jako terapeuta metody McKenziego skutecznie eliminuję zespoły bólowe kręgosłupa. Wykorzystuję także nowoczesną metodę FDM ( Fascial Distortion Model). Dzięki niej na podstawie  mowy ciała pacjenta i objawów klinicznych potrafię celnie postawić diagnozę i prawidłowo dopasować pacjentowi terapię. (więcej…)

Ewelina Ejsmund

Ewelina Ejsmund

terapeuta dziecięcy NDT Bobath

Jestem fizjoterapeutą zarówno z zawodu jak i z zamiłowania. W 2005 roku ukończyłam Medyczne Studium Zawodowe uzyskując tytuł tech. Fizjoterapii. Naukę kontynuowałam w Olsztyńskiej Szkole Wyższej i tam ukończyła studia w 2010r. uzyskując tytuł magistra fizjoterapii.

Pracę w zawodzie rozpoczęłam w maju 2005r, natomiast pracę z dziećmi w 2007r i od tego czasu staram się tylko dzieciom poświęcać większość swojego zawodowego czasu. Praca z dziećmi pomimo, że nie należy do najłatwiejszych sprawia mi ogromną radość i satysfakcję. W związku ze swoimi zainteresowaniami w 2014r ukończyłam kurs NDT Bobath Basic (dający mi kwalifikację do pracy z dziećmi od 2 do 18roku życia) natomiast w 2015r ukończyłam kurs NDT Bobath Baby (dający mi kwalifikację do pracy z niemowlętami i małymi dziećmi w wieku 0 do 2 roku życia). (więcej…)

Agnieszka Pulwin

Agnieszka Pulwin

Moja przygoda z fizjoterapią zaczęła się w Medyczne Studium Zawodowe w Łomży, w którym uzyskałam tytuł technika fizjoterapii. Ukończyłam studia magisterskie w Olsztyńskiej Szkole Wyższej na kierunku fizjoterapii uzyskując tytuł magistra fizjoterapii.

Od 2003r. pracuję w zawodzie, który daje mi wiele satysfakcji. To dla mnie niezmiennie fascynujące w jaki sposób nasz organizm radzi sobie z powstającymi przeciążeniami – oraz jak sfera emocjonalna i fizyczna przenikają i uzupełniają się w naszym życiu. Od początku studiów do teraz aktywnie uczestniczę w szkoleniach i kursach związanych z dziedziną mojej pracy, a także rozwojem osobistym. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej w Modelu Holistycznym. (więcej…)

Emilka Bagińska

Emilka Bagińska

Logopeda, neurologopeda, oligofrenopedagog

Tytuł magistra uzyskałam w roku 2006, kiedy to ukończyłam studia na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, na kierunku pedagogika specjalna, specjalność- logopedia.

Niedługo potem rozpoczęłam swoją pracę zawodową. W celu pogłębienia swojej wiedzy i umiejętności a równocześnie rozwijania swojej pasji, jaką stała się moja praca, w 2013 roku ukończyłam studia podyplomowe z zakresu neurologopedii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

W swojej praktyce zawodowej zajmuję się profilaktyką logopedyczną (dzieci w wieku 0 – 3 lat z obciążonym okresem ciążowo- okołoporodowym), diagnozą i terapią logopedyczną dzieci, młodzieży, u których rozwój mowy przebiega w sposób nieprawidłowy lub nieharmonijny, jak również diagnozą i terapią logopedyczną dorosłych pacjentów z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego, po udarach, guzach mózgu oraz w wyniku urazów mózgu. Ponad to na co dzień zajmuję się terapią pedagogiczną dzieci z autyzmem oraz całościowymi zaburzeniami rozwoju. (więcej…)